top of page

KOHER HQ

KOHER - Head Quarter [South Korea]

  2BA 509, 2179-9, Jungwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do, KOREA

[본사] 시흥시 정왕동 2179-9번지(2바509)  2층

[공장] 시흥시 정왕동 2179-9번지(2바509)  1층

Tel: 82-70-4238-0909
Fax: 82-31-495-5978

공정사진.PNG

Follow Kami di

KOHER CHINA

KOHER - Cabang [China]

广东省东莞市长安镇宵边第二工
业区双龙北路5号3栋105室 

Tel: 86-13392303572

KOHER CHINA1.jpg
bottom of page